Na drodze do różnorodności

Biznes

W Japonii w ostatnim czasie można zaobserwować wiele sygnałów wskazujących na przygotowanie sektora prywatnego do dywersyfikacji siły roboczej, a co za tym idzie zachowania konkurencyjności. Ostatnim z nich jest plan największego lobby biznesowego – Kendairen, aby do 2030 roku kobiety zajmowały ponad 30% stanowisk kierowniczych w dużych firmach.

Cel wyznaczony przez Kendairen w strategii wzrostu opublikowanej na początku tego miesiąca jest ambitny, biorąc pod uwagę, że według danych rządowych kobiety stanowiły zaledwie 5,2% menedżerów we wszystkich japońskich spółkach notowanych na giełdzie w 2019 roku. Niska reprezentacja kobiet na stanowiskach kierowniczych jest jednym z czynników przyczyniających się do zajęcia przez Japonię ostatniego miejsca wśród głównych gospodarek krajów rozwiniętych w rankingach Światowego Forum Ekonomicznego. W zeszłym roku Japonia zajęła 121. miejsce na 153 kraje.

W wyżej wspomnianej strategii wzrostu Kendairen znalazł się zapis, mówiący iż przy obecnym stosunku kobiet do mężczyzn w populacji wynoszącym od 100 do 94,8, naturalne jest, że kobiety powinny zajmować około połowy wszystkich stanowisk kierowniczych. Ponadto, przewodniczący Keidanren, Hiroaki Nakanishi, podczas konferencji prasowej powiedział: „Biorąc pod uwagę obecną strukturę społeczną Japonii, nie możemy realistycznie posunąć się naprzód (jeśli chodzi o udział kobiet w sile roboczej) bez wyznaczenia jasnego celu”.

W 2003 roku, rząd przedstawił plan, zgodnie z którym kobiety będą zajmować 30% stanowisk kierowniczych już w 2020 roku, planu jak na razie nie udało się zrealizować. W Japonii odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych jest wyjątkowo niski w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi. Według statystyk Międzynarodowej Organizacji Pracy około 40% tych stanowisk zajmują kobiety w Stanach Zjednoczonych i Szwecji, podczas gdy w Wielkiej Brytanii i Francji ponad 30%.

Zródło: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/23/business/keidanren-female-executives-2030/

[su_heading]Powiązane artykuły[/su_heading]

タイトルとURLをコピーしました