Kiedy podniesiemy się z kryzysu?

Ekonomia

Sytuacja w Japonii

Według wielu ekonomistów, w maju tego roku gospodarka osiągnęła swoje dno w wyniku pandemii koronawirusa. Japan Center for Economic Research, które publikuje aktualizacje miesięczne nt. całkowitego PKB, podaje, że miesięczna stopa wzrostu wyniosła -6,7% w kwietniu, co jest najniższym wynikiem od 2007 roku. W czerwcu wartość osiągnęła 2,7% i była rekordowo wysoka. Stan wyjątkowy został zniesiony pod koniec maja i gospodarka powoli zaczęła się odradzać dzięki wydatkom konsumpcyjnym mieszkańców.

W Japonii od lipca liczba zarażonych osób w kraju po raz kolejny wyraźnie wzrosła, co z kolei wpłynęło na obciążenie gospodarki. Według danych JCB wskaźnik spadku natężenia ruchu komunikacyjnego w maju wyniósł 41,4% w porównaniu do maja poprzedniego roku. W czerwcu natomiast spadł do 27,2%, a w lipcu znów wzrósł do 30,4%. Na konferencji prasowej 25 sierpnia Yasutoshi Nishimura stwierdził, że pod koniec 2021 roku PKB wróci do poziomu sprzed pandemii. Podkreślił również, że do końca roku sformułuje plan realizacji zadań, takich jak większa digitalizacja i rewitalizacja regionów. Japonia, tak samo jak i inne kraje, w obliczu pandemii musi wciąż borykać się z wieloma problemami i spadkiem PKB. Sytuacja jednak wydaje się być coraz mniej krytyczna, a ludzie coraz lepiej przystosowani do nowych warunków i coraz bardziej pomysłowi w radzeniu sobie z kryzysem.

タイトルとURLをコピーしました