Japońskie łowiska w stanie krytycznym

Biznes

Wielkość połowów w Japonii spadła do mniej niż 30% wartości szczytowej w ciągu 35 lat. Jeśli spojrzymy na zmiany danych statystycznych uwzględniających połowy na poziomie morza opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa w Japonii, zauważyć można, że gwałtownie one spadły. Połowy ryb, które osiągnęły najwyższy poziom w 1984 r. wynosząc 11,5 mln ton, spadły do około 3,19 mln ton, co stanowi około 28% poziomu szczytowego. Ponadto import produktów rybołówstwa rośnie odwrotnie proporcjonalnie do spadku połowów ryb. Import wykazywał tendencję spadkową od osiągnięcia maksymalnego poziomu 4,42 mln ton w 2002 roku i spadł do 2,49 mln ton w 2013 roku. Dane po 2014 roku nie są znane, jednak można wysnuć wniosek, że szanse na przywrócenie dawnego, dobrego stanu połowów są znikome.

タイトルとURLをコピーしました