Eksperci omawiają skuteczność remdesiwiru

  • LINEで送る

Opracowany przez Gilead Science (amerykański koncern farmaceutyczny) związek używany do leczenia gorączki krwotocznej Ebola oraz choroby marburskiej – remdesiwir – jest badany pod kątem skuteczności w leczeniu SARS-CoV-2. Zgodnie z przewidywaniami, Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w Japonii zatwierdziło ten sposób leczenia. 7 maja odbyło się spotkanie rady Ministerstwa w której eksperci omawiali bezpieczeństwo i skuteczność remdesiwiru. Według oczekiwań, lek ten ma być skuteczny w leczeniu pacjentów będących w ciężkim stanie, jednak nie sprawdzi się dobrze u osób z niewydolnością nerek.

  • LINEで送る